Співробітництво Харківського ліцею № 141 з вищими навчальними закладами (ВНЗ).


Кафедра інноваційних технологій початкової освіти

Харківського ліцею № 141

Працює з 2013 року

Керівники кафедри – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі ХНПУ імені Г.С.Сковороди І.В. Цепова; заступник директора з навчально-виховної роботи Харківського ліцею № 141 Харківської міської ради Харківської області Л.В. Власенко

Склад кафедри: вчителі початкових класів Харківського ліцею № 141, викладачі ХНПУ імені Г.С.Сковороди -

доцент А.А. Ємець, старший викладач І.В. Глінка,

доцент О.М. Масюк, доц. Л.П. Старикова

Основні форми роботи: консультації; презентації; методичні семінари для студентів ІІІ курсу факультету початкового навчання ХНПУ імені Г.С.Сковороди; публікації статей учителів початкових класів Харківського ліцею № 141 у науковому збірнику кафедри теорії та методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі ХНПУ імені Г.С.Сковороди «Теорія і методика навчання: проблеми та пошуки; круглі столи, майстер-класи «Абеткові іменини»; організація виставки творчих робіт учнів початкових класів.


/Files/images/DSCN4813.JPG

/Files/images/DSCN4868.JPG

Університетська кафедра екології та здоров'я людини

Співпраця ліцею з вищими навчальними закладами – це вимога часу, яка ніколи не зменшується, не зникає.

«Університетська кафедра екології та здоров'я людини» створена угодою між кафедрою хімії ХНПУ ім. Г. С. Сковороди в особі завідуючого кафедри доктора педагогічних наук, професора Бойчука Юрія Дмитровича та методичною радою Харківського ліцею № 141 Харківської міської ради Харківської області у 2013 році.

Основні напрямки діяльності Університетської кафедри екології та здоров'я людини:

· Вироблення та реалізація стратегії спільного інноваційного розвитку ліцею та ВНЗ.

· Розробка, апробація й впровадження змісту профільних курсів.

· Проведення діагностичних досліджень з проблем психолого-педагогічного супроводу безперервної освіти.

· Розвиток ресурсної бази партнерства.

· Створення експериментальних майданчиків на базі ліцею для науково-дослідницької роботи викладачів і студентів ВНЗ, а також учнів і педагогів шкіл.

· Створення умов для особистісно-професійного зростання вчителів ліцею.

/Files/images/каф.jpg

/Files/images/сп.jpg

Університетська кафедра філологічних дисциплін

Сучасна якісна освіта є невичерпним джерелом, гарантією для майбутнїх ліцеїстів.

З 2014 року Харківський ліцей №141 Харківської міської ради Харківської області співпрацює з університетською кафедрою філологічних дисциплін українського мовно–літературного факультету імені Г.Ф.Квітки – Основ’яненка Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди.

Співпраця здійснюється за такими основними напрямками:

- профорієнтаційна робота серед учнів;

- підготовка ліцеїстів до участі в предметних олімпіадах та конкурсах;

- довузівська підготовка учнів;

- надання методичної допомоги вчителям;

- актуальні питання підготовки випускників до ЗНО;

- участь викладачів університету та вчителів ліцею в конференціях, семінарах, круглих столах та ін.

/Files/images/CIMG1742.JPG

Університетську кафедру історії України було створено в 2012 році. ЇЇ діяльність сприяє забезпеченню умов для підвищення якості освіти в системі «Ліцей-ВНЗ», реалізації ідеї безперервної освіти на основі ствердження пріоритетності та престижу науки й освіти.

Діяльність університетської кафедри вирішує низку завдань:

· Розвиток соціального партнерства ЗНЗ і ВНЗ.

· Реалізація компетентнісно-орієнтованої моделі випускника школи.

· Забезпечення наступності між ЗНЗ і ВНЗ.

· Науково-методичний супровід профільного і допрофільного навчання.

· Науково-дослідницька діяльність щодо актуальних проблем забезпечення безперервної освіти.

· Забезпечення стабільної мотивації молоді на безперервну освіту.

/Files/images/іст.jpg

«Університетська кафедра хімії» створена 26 листопада 2012 року за угодою між кафедрою хімії ХНПУ ім. Г. С. Сковороди в особі завідуючого кафедри професора Свєчнікової Олени Миколаївни та Методичною радою Харківського ліцею № 141 Харківської міської ради Харківської області.

Університетська кафедра в ліцеї – інноваційна освітня структура, створена на основі принципів соціального партнерства, така, що об'єднує представників викладацького складу вищих і загальноосвітніх навчальних закладів.

Університетська кафедра в ліцеї здійснює науково-методичну, науково-дослідну, навчально-виховну діяльність відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про загальну середню освіту», положеннями Національної доктрини розвитку освіти в Україні, Концепції гуманітарного розвитку України.

«Університетською кафедрою» в ліцеї здійснюється:

· консультації щодо стратегії розвитку партнерських відносин у системі «Ліцей-ВНЗ»;

· спільні семінари, конференції, засідання педагогічної ради тощо з актуальних проблем безперервної й профільної освіти;

· видавнича, спортивно-оздоровча, культурно-масова діяльність;

· інтелектуально-творчі турніри, олімпіади;

· публічні наукові лекції для учнів;

· проведення навчальних занять зі школярами на базі ВНЗ;

· розробка інтелектуальних і соціальних проектів;

· використання методу експертних оцінок, анкетування, інтерв'ювання;

· психолого-педагогічні, методичні тренінги;

· підготовка учасників олімпіад співробітниками ВНЗ;

· залучення викладачів ВНЗ для читання спецкурсів.

/Files/images/DSC07691.jpg


/Files/images/IMG_20140916_140339.jpg

.

Кiлькiсть переглядiв: 300