Моніторинг освітнього середовища

/Files/images/2014/mark.jpg

Найхарактернішою рисою сучасності є глобальна інформатизація суспільства, яка проявляє себе через цілий ряд різнопланових факторів. Найбільш суттєвими серед них є такі, як стрімке зростання обсягу інформації, що продукується суспільством; збільшення залежності кожного члена суспільства від наявності доступу до цієї інформації та можливості її використання; підвищення долі інтелектуальної і, зокрема, інформаційної компоненти у всіх без винятку професіях. Сьогодні людина має бути готовою до застосування у своїй діяльності новітніх інформаційних і телекомунікаційних технологій, які пропонують широкий спектр технічних та програмних засобів для забезпечення швидкого пошуку, опрацювання, збереження й передавання інформації, взаємообміну та взаємодії з інформаційними ресурсами людства
Якість освіти, моніторинг якості освіти стають прогресивними факторами самоорганізованої загальноосвітньої системи, у якій основою всіх перетворень мають стати знання потенційних можливостей дітей, прогнозування потреб особистості, тому одним із пріоритетних напрямків роботи Харківського ліцею №141 є проведення моніторингу якості освіти та створення системи управління школою на його основі.
Тому в ліцеї розроблена Модель навчального закладу «Школа - центр моніторингових досліджень» з такої метою:
- сприяти внутрішньому самовизначенню двох груп суб`єктів шкільного моніторингу: учнів та педагогів;
- конкретизувати завдання для ліцею, які містить регіональна програма якості освіти;
- створити умови для підготовки учнів до впровадження моніторингу

На сьогоднішній день моніторингові дослідження в ліцеї охоплюють такі сфери:

- кадрова забезпеченість навчального закладу;
- реалізація проекту «Школа сприяння здоров’ю»;
- робота бібліотеки;
- організація харчування тощо.

Постійними щорічними етапами роботи на весь період моніторингу є:

• збирання інформації;
• перетворення інформації в розроблену форму;
• прийняття управлінського рішення (виробляються пропозиції та рекомендації, які створюють основу для подальшого вдосконалення роботи, педагогічного колективу або окремих суб’єктів моніторингових досліджень);
• контроль за виконанням рішення.

.

Кадровий склад педагогічних працівників Харківського ліцею №141 за кваліфікаційними категоріями становить:
У Харківському ліцеї №141 навчальний процес забезпечують 66 педагогів. Всі вони мають вищу освіту.
За підсумками атестації мають кваліфікаційну категорію:
- спеціаліст вищої категорії – 29,
- спеціаліст І категорії – 15,
- спеціаліст ІІ категорії – 5,
- спеціаліст – 8.

Мають педагогічне звання «учитель-методист» - 12 учителів, «старший учитель» - 14 учителів, нагрудний знак «Відмінник освіти» - 4 учителі, нагрудний знак «Василь Сухомлинський» - 1 учитель.

Результативністьучасті учнів Харківського ліцею №141 в ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів
/Files/images/Копия й5.JPG
Моніторинг ІІ (районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів (за командним місцем)
/Files/images/Копия Безымянный.JPG
Результативність участі учнів ліцею в МАН
/Files/images/Безымянныйи.JPG
Аналіз відповідності кількості робіт, поданих на І (районний) етап МАНУ, до профілю навчання у ліцеї 2016/2017 навчальний рік/Files/images/Копия іфа.JPG

Аналіз кількості переможців І (районного) етапу 2016/2017 (за категорією вчителів)
/Files/images/Копия итр.JPG
Рейтинг популярності вищих навчальних закладів серед учнів ліцею за два останні роки
/Files/images/вступ до внз.JPG
Усереднений якісний показник ДПА за освітній рівень початкової загальної середньої освіти (4 класи) з математики/Files/images/дпа 4 мат.JPG


Усереднений якісний показник ДПА за освітній рівень початкової загальної середньої освіти (4 класи) з української мови
/Files/images/дпа 4 укр.JPG
Усереднений якісний показник ДПА за освітній рівень початкової загальної середньої освіти (4 класи) з літературного читання/Files/images/дпа 4 літ. ч.JPG

Середній бал результатів ДПА з української мови, математики, історії України в 11-х класах

/Files/images/дпа 11.JPG
Нагородження та відзнака учнів (порівняльні показники)

/Files/images/нагород. та відзн..JPG


Результати профілактичних медичних оглядів школярів у 2016/2017н.р.

/Files/images/медич огл.JPG
Кількісно-якісний склад учителів, 2017 рік


/Files/images/кілк-як склад учит.JPG
Динаміка якісної зміни кваліфікаційних категорій


/Files/images/динам змін.JPG

Кількість проведених уроків з використанням електронного супроводу, створеного вчителями

/Files/images/електр супр.JPG
Кількість учнів, які навчаються за індивідуальною формою у ліцеї ( 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 н. р.р.)

/Files/images/інд форм навч.JPG
Кiлькiсть переглядiв: 373