НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА

/Files/images/нуш.png

Нова українська школа – це ключова реформа Міністерства освіти і науки. Головна мета – створити школу, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й вміння застосовувати їх у житті.

«Метою повної загальної середньої освіти є різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності».

Закон України «Про освіту»

Виклики, що стоять перед початковою школою

Виклики часу зумовили розроблення Концептуальних засад реформування середньої освіти – документа, який проголошує збереження цінностей дитинства, необхідність гуманізації навчання, особистісного підходу, розвитку здібностей учнів, створення навчально-предметного середовища, що в сукупності забезпечують психологічний комфорт і сприяють вияву творчості дітей.

Чинники якісної початкової освіти

повне і своєчасне охоплення навчанням усіх дітей молодшого шкільного віку;

• різнобічне використання досягнень дошкільного періоду;

• осучаснення та оздоровлення освітнього середовища;

• впровадження методик особистісно і компетентнісно зорієнтованого навчання, виховання і розвитку молодших учнів;

• технологічність методик навчання;

• моніторинговий супровід освітнього процесу;

• адекватна підготовка педагогічних кадрів тощо.

Найцінніший результат початкової освіти в особистісному вимірі є:

здорова дитина, мотивована на успішне навчання, дослідницьке ставлення до життя; це учень / учениця, які вміють вчитися з різних джерел і критично оцінювати інформацію, відповідально ставитися до себе та інших людей, усвідомлювати себе громадянином / громадянкою України

Метою першого циклу навчання (1-2 класи), відповідно до його назви, буде природне входження дитини в шкільне життя, послідовна адаптація до нового середовища.

Перший цикл початкової освіти допоможе учню звикнути до шкільного життя.
А саме:

ü навчання буде організовано через діяльність ігровими методами як у класі, так і поза його межами;

ü учитель матиме свободу вибору (створення) навчальних програм у межах стандарту початкової освіти;

ü оцінки не будуть виставлятися; найважливіше завдання вчителя - підтримувати в кожному учневі впевненість і мотивацію до пізнання.

Новий учитель – агент змін.

Позиція сучасного вчителя змінюється: він не домінує над учнями, а стає учасником навчальної діяльності. Комунікаційні зв'язки виникають не тільки між педагогом і учнями, але й між усіма учнями.

Вчитель має обов’язки

Поважати кожну дитину

Вірити в успішність кожної дитини

Бути чесними і визнавати власні помилки

Вміти слухати й дотримуватися конфіденційності

Бути послідовними й справедливими

Мати високі очікування щодо кожного учня, у тому числі учнів з особливими освітніми потребами

Цінувати особисті зусилля дітей

Організовувати стимулююче навчальне середовище

Постійно поновлювати свої знання про дитячий розвиток

/Files/images/1.jpg


НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА

Кiлькiсть переглядiв: 792